Links

Myndighed:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30 | 1780 København V | Tlf. 3395 8000 | E-mail: mail@naturerhverv.dk
Åbningstider: Mandag – Torsdag: 9.00-16.00 Fredag: 9.00-15.00