Ansatte

Lasse Nordahl

Auktionsmester
Salg – tilførsler – sortering – kvalificering – scanning og daglig ledelse
Mail.: auktionsmester@fdas.dk
Mobiltlf.: +45 4023 7066

Vinni Nørremark

Bogholderi og administration
Mail.: vinni@fdas.dk
Tlf.: +45 4830 0250

Torben Christensen

Losning – læsning – sortering - kvalificering – scanning og udlevering af kasser.
Mobil/vagt tlf.: +45 2013 4250

Jan Nordahl

Fast tilknyttet selvstændig arbejdsmand
(Formand for Gilleleje Fiskeriforening. Mobiltlf.: +45 5127 3520)
Losning – læsning – sortering - kvalificering – scanning og udlevering af kasser.
Mobil/vagt tlf.: +45 2013 4250